{ evenwicht }

 

 

De samenleving boeit. Mondiale, Europese, federale, gewestelijke, provinciale politiek staat voor uitdagingen.

Politiek begint nochtans onderaan. Op lokaal niveau. Op Brugs niveau.

Frank is reeds lange tijd maatschappelijk en politiek geïnteresseerd. Sedert een vijftal jaar is hij ook politiek geëngageerd.

De keuze voor CD&V is voor Frank ook anno 2012 logisch.

CD&V is en blijft de enige partij die de belangen van alle inwoners wil behartigen. Iedereen inbegrepen. Binnen de partij zorgt Creon, waar Frank lid van is, er voor dat de verzuchtingen van ondernemers, vrije beroepen, kaders, … worden gehoord. Andere delen binnen CD&V verdedigen de belangen van werknemers en van landbouwers. Allen samen hebben we oog voor diegenen wiens stem vaak niet wordt gehoord. Wanneer CD&V een standpunt inneemt, dan is hier intern overleg aan vooraf gegaan. Dan is er rekening gehouden met verschillende belangen. Dan is er evenwicht gezocht.

Harde standpunten die alleen maar oog hebben voor de eigen situatie, die een gebrek aan inlevingsvermogen voor andermans verzuchtingen etaleren, hebben zelden een constructieve bijdrage geleverd tot een gelukkige samenleving. En dit gaat niet over buigen of barsten, want geen van beide werkt. Dit gaat over samenwerken met begrip voor elkaars gerechtvaardigde belangen.

Frank streeft naar wederzijds begrip, naar samenwerking over onderscheid heen. Frank houdt niet van gelijkheid. Mensen zijn niet gelijk en gelukkig maar, anders werd het een saaie boel.  Frank houdt wel van gelijkwaardigheid. Van evenwicht.

 

 

ontwerp: www.kristienberings.be